Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
y2p-Corobal re

Už zase začínáme trénovat. HURÁ!

2. 12. 2020

Od 3.12.2020 se může opět trénovat ve vnitřních prostorech

Rozvolnění bezpečnostních opatření nám konečně umožnilo začít opět s tréninky ve vnitřních
prostorech. Samozřejmě, že i nyní je nutné dodržovat platná nařízení, která jsou shrnuta
ve zprávě PTU „Aktuální vládní opatření“, kde jsou popsána a vysvětlena opatření platná
od 3.12.2020.
Trenéři si musí své svěřence rozdělit do skupin o počtu max. 10 osob (vč. trenérů)
a je nutné, po celou dobu tréninku, používat roušku.
Jak začínáme s tréninky:
ve čtvrtek 3.12. STRŽKY „B“, MLŽKY (skupina A)
v pátek 4.12. JRI, KTI, STRŽCI, MLŽCI, MLŽKY, Přípravka Modřany III
v pondělí 7.12. KKY „B“, Přípravky Modřany I a II
začátek tréninků JKY, KKY „A“, STRŽKY „A“ a Přípravky DB závisí na možnostech haly v DB
O rozdělení do jednotlivých skupin a možných změnách vás budou informovat odpovědní trenéři

Těšíme se na vás!
za celý tým trenérů TJ Orion Praha
Pavel Bízek