Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
6hl-CenSimMed2 re

Školení První pomoci trenérů

9. 6. 2019

Ve spolupráci s ÚVN Střešovice proběhlo školení První pomoci naši trenérů

Díky naší dlouhodobé a velmi dobré spolupráci s lékaři Ústřední vojenské nemocnice
v Praze Střešovicích, jsme měli možnost absolvovat kurz První pomoci přímo v jejich
specializovaném Centru simulační medicíny. Je to špičkově vybavené centrum, kde je
možné nasimulovat různé případy poranění či selhání osob. Správné reakce a následné
oživování jsme si měli možnost opakovaně vyzkoušet pod dohledem lékařů
MUDr. Antonína Spáleného, MUDr. Aleše Ráry a MUDr. Tomáše Gottvalda, kteří se záchraně
životů věnují již mnoho let.

Samotný kurz byl rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část
se především věnovala poraněním, které mohou nastat zvláště při sportovní činnosti.
Měli jsme možnost seznámit se s různými typy zlomenin, úrazů klubů a vazů,
alergických reakcí a dozvěděli jsme se, jak je rozpoznat a jak jim předcházet.
Ve druhé, praktické části, jsme se naučili efektivní způsoby oživování (resuscitaci),
vyzkoušeli jsme si práci s defibrilátorem a také jsme se seznámili s aplikací
„Záchranka“, která je velmi dobrým pomocníkem při poskytování První pomoci.

Závěrem mi dovolte poděkovat vedení Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) a především pak
samotným lékařům – školitelům, kteří jsou opravdu skvělými profesionály. Pevně věřím,
že naše spolupráce bude pokračovat i nadále a že budeme mít možnost si toto školení
v budoucnu zopakovat a oživit si hlavní zásady poskytování První pomoci.

Za TJ Orion Praha
Pavel Bízek
Předseda TJ

Dětské zlomeniny

KPR – ORION

PP – ORION