Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
Výstřižek

Příspěvky 2. pololetí 2020/21

7. 3. 2021

Platba členských příspěvků na 2. pololetí 2020/21 (únor-červen 2021) je zrušena!

Vážení rodiče našich hráček a hráčů,

v návaznosti na současnou situaci s COVID-19, ve které se i nadále zpřísňují vládní nařízení
znemožňující plnohodnotné tréninky, si vás dovolujeme informovat o rozhodnutí výboru
TJ Orion Praha, kterým bychom rádi kompenzovali absenci tréninků. Platba oddílových příspěvků
za druhou polovinu sezóny 2020/2021, tedy za období 2-6/2021, bude zrušena.
Abychom zabezpečili férovost tohoto rozhodnutí, je samozřejmě nutné, aby byly vámi uhrazeny
oddílové příspěvky za předchozí období (neboť většina členů oddílu již má uhrazeno). Pokud by tato situace pokračovala i nadále, bude vedení TJ projednávat možnosti dalších kompenzací.

Pokud bude možno trénovat, použijí se na výdaje spojené s tréninky příspěvky z předchozího pololetí.
Pokud by došlo na nejhorší scénář a toto pololetí by se již vůbec netrénovalo, budeme odpovídající
část příspěvků vracet.

Doufám a věřím, že se situace v příštích měsících stabilizuje a dojde i k jejímu zlepšení, což by
nám umožnilo začít s pravidelnými tréninky, i když možná jen ve venkovním prostředí.

Přeji vám všem především stálé zdraví a pevné nervy
Za celý tým trenérů TJ Orion Praha
Pavel Bízek
Předseda TJ