Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
Výstřižek

Příspěvky 2. pololetí 2019/20 – informace

24. 3. 2020

Výše příspěvků za období únor-červen 2020 se nemění! Snížení příspěvků kvůli zrušeným tréninkům bude zohledněno v dalším pololetí.

Výše příspěvků za období únor-červen 2020 (2.pol. 2019/20) se nemění! Snížení příspěvků kvůli zrušeným tréninkům bude zohledněno v dalším pololetí, tedy v období září 2020 – leden 2021 (1.pol 2020/21).