Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
Výstřižek

Příspěvky 1. pololetí 2020/21

16. 10. 2020

Platba členských příspěvků za 1.pololetí 2020/21 do 15.listopadu 2020!

Platba členských příspěvků za 1.pololetí 2020/21 do 15.listopadu 2020!

Pokud dojde k delšímu přerušení tréninků, než je nyní avizováno (tedy do konce října), bude snížení příspěvků zohledněno v dalším pololetí.

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny nebo jiné organizace, požádejte o vystavení faktury před platbou!!!

Žádosti o vystavení faktury směřujte přímo na adresu (účetní Monika Svobodová):

orion.monika@seznam.cz
Žádost musí obsahovat:
– odběratele  (fakturační údaje)
– přesné znění textu, který bude možno do fa zkopírovat
– částku
Na žádosti, zaslané na mail orion.volejbal@seznam.cz nebude brán zřetel!!!
Děkujeme za pochopení!
Platba příspěvků převodem na účet  2500704249/2010- FIO.
Variabilní symbol pro platbu příspěvků 1. pololetí 2020/21: 22020 (nebo číslo vystavené fa)
Specifický symbol: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem
Do zprávy: jméno a příjmení dítěte + tréninková skupina

Cena:
Přípravka 1 a 2: 2300,- /pololetí (nebo 1300,- v případě uhrazených příspěvků za únor-červen 2020)
Přípravka 3 a mladší žáci: 3100,- /pololetí (nebo 2100,- v případě uhrazených příspěvků za únor-červen 2020)
Mladší žákyně, starší žákyně, starší žáci, kadeti, kadetky, junioři: 3600,- /pololetí (nebo 2600,- v případě uhrazených příspěvků za únor-červen 2020)