Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
fnt-PVG-19 re

PRAGUE VOLLEYBALL GAMES 2019

25. 11. 2019

PVG jsou zpět a Orion opět bude u toho!

V letošní roce se opět na konci roku, konkrétně 27. – 29. 12. 2019, uskuteční velký
volejbalový svátek – PRAGUE VOLLEYBALL GAMES.
V loňském roce se za Orion zúčastnilo pouze družstvo kadetů. V letošním roce je účast
výrazně vyšší a porovnat svůj volejbalový um na mezinárodní úrovni si půjdou hráčky
a hráči v kategoriích FU12 (mladší žákyně), FU16 (kadetky, dvě družstva) a MU14 (starší
žáci). Všem účastníkům držíme palce a přejeme mnoho sportovních zážitků.

Více informací o PVG se dozvíte více ZDE

Rozpis zápasů a výsledkový servis: https://www.praguevolleyballgames.cz/vysledky

KATEGORIE
A – dívky – narozené 1.1.2000 – 31.12.2002 (FU19)
B – dívky – narozené 1.1.2003 – 31.12.2004 (FU16)
C – dívky – narozené 1.1.2005 – 31.12.2006 (FU14)
D – dívky – narozené 1.1.2007 – 31.12.2008 (FU12)
A – chlapci narození 1.1.2000 – 31.12.2002 (MU19)
B – chlapci narození 1.1.2003 – 31.12.2004 (MU16)
C – chlapci narození 1.1.2005 – 31.12.2006 (MU14)
D – chlapci narození 1.1.2007 – 31.12.2008 (MU12)

PRAVIDLA TURNAJE
Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel FIVB.
UTKÁNÍ
Ve všech utkáních základních skupin
a utkáních play off až do úrovně finálových utkání se hraje na 2 vítězné sety, třetí
rozhodující do 15ti bodů. Ke každému utkání je delegován jeden rozhodčí. K utkání může
nastoupit maximálně 12 hráčů z jednoho družstva. K utkání musí nastoupit minimálně
jeden vedoucí družstva. Družstva jsou povinna mít jednotné týmové oblečení na hru,
šortky/sukně a dres. Pořadatel má právo ve výjimečném případě upravit počet setů, na
který se bude utkání hrát, v závislosti na změnách herního systému turnaje.
VYHODNOCENÍ POSTUPU
Jako postupový klíč ze základních skupin platí, že o postupujícím rozhodne první
použitelné kritérium z:
1) větší počet získaných bodů ve skupině
2) větší počet vyhraných utkání
3) větší počet vyhraných setů
4) větší počet míčů ze vzájemných utkání
5) při rovnosti bodů vzájemný zápas
JURY TURNAJE
Jakub Lébl, Miloš Kočka, Alexandr Mráz
PROTESTY
Případný protest musí být podán
v písemné formě JURY turnaje a předán vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení
utkání, a to včetně poplatku. Poplatek za podání protestu je 1 000 Kč. V případě zamítnutí
protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.
SOUPISKA HRÁČŮ
Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce online soupisku
hráčů.
K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedeni na této soupisce, výjimku z tohoto pravidla
mají pouze hráči se schválenou výjimkou startu. Po začátku turnaje nemůže být tato soupiska
již doplněna, pouze se souhlasem pořadatele.
ZÁPIS O UTKÁNÍ
Pro každé utkání je zajištěn zápis, který musí být ihned po odehraném utkání podepsán
kapitánem a trenérem týmu.
ČEKACÍ DOBA
Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:2 v neprospěch opozdivšího se
týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo
z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.
START HRÁČE
Hráč může v průběhu turnaje startovat
v dané kategorii pouze za jedno družstvo. Je povolen start hráče ve více kategoriích,
splňuje-li věková kritéria dané kategorie (pouze v rámci družstev jednoho oddílu).
Družstvo je v případě kontroly povinno předložit průkazy totožnosti nebo jiné doklady,
které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O kontrolu může požádat i soupeř,
nejpozději však do konce prvního setu sporného utkání
a po složení poplatku za protest.
V případě neoprávněného startu bude dané utkání kontumováno v poměru 0:2.
VĚKOVÉ VÝJIMKY
Pořadatel poskytuje výjimky pro start starších hráčů. Výjimka se týká hráčů, kteří jsou
maximálně o 1 rok starší než je věkový limit dané kategorie. Hráč s věkovou výjimkou může
v turnaji nastoupit pouze v kategorii, pro kterou je výjimka udělena. Hráči s věkovou
výjimkou musí být vyznačeni s datem narození v on-line soupisce. Výjimka může být udělena
1-3 hráčům družstva, ale k utkání může za dané družstvo nastoupit vždy pouze jeden starší
hráč či hráčka v chlapeckých kategoriích a dívčích kategoriích. Výjimka musí být schválena
JURY turnaje.
VYLOUČENÍ HRÁČE
ŽK – NAPOMENUTÍ
ČK – BOD A ZTRÁTA MÍČE
ŽK + ČK DOHROMADY – VYLOUČENÍ DO KONCE SETU
ŽK a ČK ZVLÁŠŤ – DISKVALIFIKACE Z TURNAJE
PŘEDZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA
Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti, ale pouze mimo halu nebo
v přilehlých prostorách. Na hřišti mají týmy 5 minut na rozesmečování a podání.
MÍČE
Všechna utkání se hrají jednotným míčem zn. MOLTEN model V5M4500, který dodá na každé hřiště
pořadatel v počtu 1ks. Pro rozcvičku používají hráči vlastní míče.
ŠATNY
Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí.
Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště.
Po utkání může být přidělena jiná šatna. Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu
celého turnaje.
ROZPIS UTKÁNÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpisu. V tomto případě budou informováni
všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká. Vedoucí družstva je ve vlastním zájmu
povinen do týmové registrace na internetu uvést a aktualizovat funkční spojení na zodpovědnou
osobu v době konání turnaje.
OCENĚNÍ
Vítěz každé kategorie bude oceněn pohárem; první tři družstva diplomy
a medailemi (max. 14 na družstvo)
a současně bude vyhlášen nejlepší hráč kategorie. Předání ocenění proběhne bezprostředně
po skončení příslušného semifinálového či finálového utkání.
POJIŠTĚNÍ
Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv zranění,
onemocnění či ztrátu v průběhu turnaje.