Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
y2p-Corobal re

HURÁ! Už zase začínáme trénovat.

19. 4. 2021

Současná situace nám umožnila opět zahájit tréninky

Ahoj všichni členové Orionu,
rozvolňování bezpečnostních opatření nám umožňuje postupně zahájit naše tréninky.
Jednotlivé věkové skupiny začnou trénovat od:
19.4.2021 KTI, JRI
21.4.2021 STRŽKY, KKY, JKY
21.4.2021 MLŽKY
3.5.2021 STRŽCI, MLŽCI
3.5.2021 Přípravky

Samozřejmostí je, že při trénincích budeme dodržovat nařízená opatření.
Situaci rozvolňování budeme pravidelně monitorovat a na aktuální změny
budeme neprodleně reagovat.
O změnách v organizaci tréninků vás budeme informovat.

Současně se zahájením tréninků sledujeme i aktivity PVS a ČVS, které by měly
rozhodnout o možném zahájení soutěží dospělých a mládeže, resp. nahrazení zrušených
mistrovských soutěží, soutěžemi nemistrovskými.
Jsem opravdu rád, že současná pandemická situace umožňuje dětem začít sportovat
a doufám, že se situace bude už jenom zlepšovat.
Za všechny trenéry TJ Orion Praha
Pavel Bízek