Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
Výstřižek 4

Digitalizace Orionu

4. 12. 2020

Přecházíme na systém SPORTES

Vážení členové oddílu a rodiče našich hráček a hráčů,

blíží se konec roku 2020, který byl po všech stránkách velmi odlišný od předešlých roků.
Naše tréninky a soutěže byly narušeny první a druhou vlnou pandemie Covid-19. Někteří z nás
nebo našich blízkých byli i tímto virem nakaženi. Některá vládní opatření stále ještě trvají
a není zcela jisté, kdy budou rozvolněna současná bezpečnostní opatření.
Jednou z věcí, kterou pandemie urychlila a se kterou se většina z vás setkala i ve svém zaměstnání
je digitalizace procesů. Toto se ve výsledku týká i našeho oddílu. Jednou z připravovaných změn
je kompletní redesign našich webových stránek. O této změně vás brzy budeme informovat.

Druhou změnou je nastavení a využití nového systému pro správu naší TJ. Jedná se o český
sportovní evidenční systém SPORTES. Tento systém byl navržen společně s českými sportovními
kluby (jeho jedním z prvních uživatelů je extraligový klub VK Karlovarsko) a jeho používání
přináší zjednodušení jak nám, funkcionářům a trenérům, tak i vám, rodičům našich hráček a hráčů.
Výhodou tohoto systému rovněž je, že není potřeba žádných dodatečných údajů o hráčích, než
těch, které standardně užíváme (s vaším svolením viz informovaný souhlas GDPR) pro získání
členství v oddílu a registraci ve VIS (Volejbalový informační systém). Jednou z důležitých
věcí pro nás je především ochrana těchto dat a proto jsme rádi, že tato aplikace, pro ukládání
dat, využívá společnost SERVERPARK, která patří mezi nejbezpečnější datacentra v Evropě.

Vás se bude týkat především jednodušší evidence docházky svých dětí a jejich omlouvání z
tréninků. Umožní vám i možnost jednoduchého chatu s trenérem. Přihlašování dětí na turnaje.
Celou aplikaci můžete ovládat pomocí svého mobilního telefonu.
Pro náš klub SPORTES přináší především:
Plánování tréninků a turnajů
Evidenci členské základny
Evidenci docházky
Evidenci členských příspěvků
Přípravu dat pro dotační programy
Především tento poslední bod je pro nás velmi důležitý. Náš klub každoročně žádá o možnost
čerpání finančních prostředků z různých dotačních programů (MŠMT, MHMP, městských částí, atp)
Jejich příprava zabírá velmi mnoho času a ještě více pak jejich vyúčtování. Systém SPORTES
nám umožní urychlit přípravu podkladů pro vyúčtování grantů.

Zavedení tohoto systému plánujeme na konec tohoto roku a věříme, že jeho použití bude možné
již od prvních dnů roku 2021. Postupně připojujeme jednotlivá družstva a pro vaší součinnost
(instalaci aplikace do vašeho mobilního telefonu) vás bude kontaktovat trenér vašeho dítěte.
Věřím, že naší snahu o digitalizaci našich procesů uvítáte a budete s touto aplikací spokojeni.
Její zavedení a uživatelský support má na starosti Anička Bízková (orionsportes@seznam.cz),
a pokud budete potřebovat poradit s jejím nainstalováním, můžete se na ní s důvěrou obrátit.
Kromě toho, v nejbližších dnech dáme na web jednoduchý návod, jak si aplikaci nainstalovat
a jak s ní pracovat.

Na závěr mi dovolte popřát vám klidný Advent a především stálé zdraví vás i vašich blízkých

Pavel Bízek
Předseda TJ OrionPraha