Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
Výstřižek 2

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

1. 11. 2020

ČPP se stala partnerem TJ Orion Praha

Vážení přátelé,
v letošním roce 2020 se stala partnerem našeho oddílu TJ Orion Praha
společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval jejím zástupcům za podporu
a skvělou polupráci, která, jak doufám, bude pokračovat i v příštích letech.
Webové stránky ČPP naleznete zde: www.cpp.cz

Ještě jednou děkuji a přeji všem stálé zdraví a pevné nervy
Pavel Bízek
předseda TJ Orion Praha