Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
pb8-CSM-2

Centrum sportovní medicíny

25. 1. 2020

Zahájili jsme spolupráci s C.S.M., kde bude možné pravidelně vykonávat zdravotní prohlídky našich hráček a hráčů

Vážení rodičové a sportovci TJ Orion Praha
Výkonnostní sport, v našem případě volejbal, si kromě poctivých tréninků žádá
i kvalifikovanou lékařskou kontrolu hráček a hráčů. Nejde jen o to, formálně
„dostat razítko“, že jste schopni sportovat bez omezení, ale především o to,
aby snaha o co nejlepší výkony vám nezpůsobila v budoucnu zdravotní potíže a
mohli jste se svému oblíbenému sportu věnovat ještě dlouho.
Tento fakt nás, vedení klubu, motivoval ke snaze najít pro vás i vhodný způsob
pravidelného zdravotního dohledu, tak aby vaše zdraví bylo stále pod kontrolou.
Po určité fázi hledání se nám podařilo navázat spolupráci s vysoce profesionálním
pracovištěm, kde se při vyšetření budete cítit jako doma. Jedná se o
Centrum sportovní medicíny (CSM), ambulance I.P. Pavlova, Sokolská 1662/35, Praha 2,
https://www.centrumsportmed.cz/

Centrum sportovní medicíny se stará o ty nejlepší profesionální sportovce, ale kromě
toho má i specializovaný program pro sportovce všech výkonnostních kategorií a co je
důležité, zaměřuje se i na mládež. V případě potřeby zajišťuje i Kardiologické vyšetření
a individuálně poradí i s výživou.
V rámci naší spolupráce nám nabídli tři různé typy prohlídek, které je možné absolvovat:
SPORT 1 – „Chci, aby mému dítěti sport pomáhal“
SPORT 2 – „Aby sport neskončil dříve, než začal“
SPORT 3 – „Jak jsem na tom? Chci si sport užít“
všechny tři programy si můžete v detailu prohlédnout zde: Nabídka CSM pro TJ Orion Praha

S naším oddílovým lékařem, MUDr. Antonínem Spáleným, jsme se do CSM vydali a po jednání
se zástupci CSM, MUDr. Jiřím Dostalem – vedoucím centra, MUDr. Evou Rindovou – vedoucí
tělovýchovných prohlídek a Danielou Tomanovou – zdravotní sestřičkou a recepční, jsme
dospěli k závěru, že pro nás je optimální program SPORT 2 (všechny tři programy si můžete
v detailu prohlédnout zde: Nabídka CSM) a pro jeho podporu budeme každému dítěti zařazenému
do tohoto programu přispívat částkou 1.000,-Kč/rok.
Do programu budou povinně zařazeni hráči a hráčky kategorií Starší žactvo až Junioři/Juniorky,
kteří hrají v družstvech A a B. Objednávání na prohlídky bude spuštěno v prosinci a první
možný termín prohlídek je v lednu 2020. Termíny budou koordinovat trenéři jednotlivých
družstev. Hráč/hráčka se na prohlídku dostaví s rodičem, v případě potřeby může být přítomen
i trenér. V případě zájmu, po individuální domluvě, je možnost nechat vyšetřit i mladší hráče
a hráčky nebo ty, kteří hrají za družstva C. Případně se objednat i na jiný typ vyšetření.
O samotném Centru sportovní medicíny se můžete dozvědět více na jejich webových stránkách:
https://www.centrumsportmed.cz/

Přeji vám mnoho sportovních úspěchů bez zdravotních potíží
Pavel Bízek
Předseda TJ Orion Praha